Stichting Paspoort

In 2014 is Ilonka Broekaart (eigenaar en oprichter van IB-INSIDE) afgereisd naar India om samen met Stichting PASpoort een Summer School 4-Kids te faciliteren. De stichting biedt hulp aan vrouwen en kinderen in India die in nood verkeren. Het doel is dat degene die hulp krijgen zich ontwikkelen om zo een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen.

Ilonka vertelt: “De kansarme kinderen die binnen het project vallen hebben we middels de Summer School 4-Kids de mogelijkheid gegeven ECHT even kind te kunnen zijn. Het is geweldig te zien wanneer een kind deze positieve ervaring weet om te buigen naar hoop voor de toekomst”.

Inmiddels wordt er ieder jaar een Summer School 4-Kids georganiseerd. IB-INSIDE voelt zich bevoorrecht deel te hebben mogen nemen aan dit geweldige initiatief en draagt de kinderen van Stichting PASpoort een warm hard toe!

Lees meer over stichting PASpoort